Hjertelege / Cardiolog / Spesialist
i hjertesykdommer på Lillehammer

Vi utreder og behandler pasienter hvor det er mistanke om, eller foreligger hjerte- og karsykdom.
Som « avtalespesialist» har jeg driftstilskudd fra Helse Sør-Øst.
Pasientene må ha henvisning fra lege og betaler egenandel tilsvarende ved offentlige sykehus.

Reiseutgifter dekkes etter folketrygdens regelverk. Se: www.pasientreiser.no og sykehustransportforskriften

Vi holder til i Wieses gate 3 på Lillehammer.

 

Nettsiden er designet og utviklet av Dialecta Reklamebyrå