This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Om under­søkel­sene vi utfører

Undersøkelsene krever ingen spesielle forberedelser, det er ikke nødvendig å være fastende. Møt gjerne i ledige klær da de fleste blir belastet på ergometersykkel. Alle bes medbringe skjemaet som ble sendt ut med innkallingen ferdig utfylt, alternativt medbrakt liste over medisiner som benyttes, både med navn, styrke og dosering. 

Elektrokardiogram (EKG) registrerer de elektriske impulsene i hjertet gjennom elektroder som festes på brystet, armer og ben.

Undersøkelsen brukes for utredning av pasienter med brystsmerter, tung pust og hjerterytmeforstyrrelser. Den kan avdekke kransåresykdom (angina pectoris). Undersøkelsen gjennomføres med EKG påkobling under belastning på ergometersykkel. 

Ved ultralydundersøkelse av hjertet får vi informasjon om hjertets størrelse, muskelmasse, klaffe- og pumpefunksjon. Undersøkelsen utføres med en ultralydprobe som føres over brystet med pasienten liggende i bar overkropp i venstre sideleie. Det er ingen risiko eller smerter ved undersøkelsen. 

Ved ultralyd av hovedpulsåre ser en bla etter utposninger. I mindre blodårer som på hals og i lyske sees det etter fettavleiring. Undersøkelsen gir informasjon om grad av fettavleiring og om det skal startes forebyggende behandling og om hvor intensiv den bør være. 

Denne undersøkelsen registrerer pasientens hjerterytme gjennom ett eller flere døgn. Den brukes for å utrede rytmeforstyrrelser, «hjertebank», svimmelhet og besvimelser. Noen elektroder er festet til brystet og forbundet med en liten boks som bæres i et belte rundt livet. 

Brukes for å kartlegge blodtrykket bedre enn det en gjør ved vanlig legekonsultasjon, gjerne der hvor det er tvil om blodtrykket er for høyt eller som ledd i oppfølging av høyt blodtrykk. En blodtrykksmansjett er festet til overarmen og måler automatisk blodtrykket hver halvtime gjennom hele døgnet mens en lever mest mulig vanlig. Mansjetten er forbundet med en liten boks som er festet til et belte rundt livet. Dette kan bæres rundt klærne. 

Undersøkelsen brukes for utredning av tung pust. Den gir informasjon om lungefunksjonen og vil avdekke astma og KOLS. Undersøkelsen gjennomføres med pasienten sittende, det pustes kraftig inn gjennom et munnstykke. 

Utredning av pasienter mtp nattlige pustestopp.
Pasienten påmonteres et lite apparat for registrering hjemme under søvn. Enheten registrerer blodets oksygennivå, luftstrøm og luftveienes bevegelse, hjertefrekvens, snorking og kroppsstillingen som pasienten har. 
Forekomst av søvnapne gir betydelig økt risiko for hjerte-karsykdom. Pasienter som får påvist tilstanden må vurderes for behandling.

Nettsiden er designet og utviklet av Dialecta Reklamebyrå